ZAŠTO STUDIRATI UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA?

Ključni čimbenik uspjeha suvremenih organizacija je ljudski kapital pa je glavni izazov s kojim se one susreću osiguranje uključenosti, motiviranosti i produktivnosti zaposlenika. Za uspješno upravljanje organizacijama je, stoga, presudno upravljanje ljudskim potencijalima.

Ovo multidisciplinarno područje poslovna je funkcija zastupljena u svakoj profitnoj i neprofitnoj organizaciji bez obzira na njihovu veličinu, kao i jedna od ključnih funkcija menadžmenta. Naime, suvremeno upravljanje ljudskim potencijalima doprinosi ostvarivanju organizacijskih ciljeva putem privlačenja talenata, osiguranja zadovoljstva na radu i angažiranosti zaposlenika, učinkovitog upravljanja radnom uspješnosti, kao i praćenjem doprinosa aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima financijskom uspjehu organizacija.

Prema procjenama Svjetskog ekonomskog foruma (World Economic Forum, 2016.), zbog snažnih promjena u poslovanju koje donosi razvoj informacijskih tehnologija i posljedične potrebe za prilagodbom zaposlenika, stručnjaci za ljudske potencijale su među najtraženijim obrazovnim profilima na tržištu rada. Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje ljudskim potencijalima osnažuje zapošljivost zainteresiranih za rad na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima, putem osposobljavanja za cijeli niz poslova u ovom području, kao što su voditelji i stručni suradnici u upravljanju ljudskim potencijalima, stručnjaci za privlačenje i odabir, specijalisti za upravljanje radnim učinkom i stručnjaci za radne odnose. Dodatno, Studijem se razvijaju i kompetencije potrebne svim vrstama menadžera za uspješno vođenje suradnika i radnih timova.

NOVOSTI