STRUKTURA STUDIJA

Nastava na Studiju izvodi se tijekom tri semestra u obliku predavanja, vježbi, seminara, konzultacija, mentoriranog praktičnog rada te drugih oblika nastave utvrđenih studijskim programom. Nastava se odvija na tri vrste predmeta: razlikovnim predmetima, obveznim predmetima i izbornim predmetima. Prije upisa u prvi semestar Studija studenti su dužni upisati pripremni semestar i položiti ispit(e) na razlikovnim predmetima koji se ne boduju u ECTS sustavu Studija.

 • 0. Semestar

  razlikovni predmeti

 • 1. Semestar

  obavezni predmeti

 • 2. Semestar

  obavezni predmeti
  i izborni predmeti

 • 3. Semestar

  praktični rad

 • Završni rad

  završni specijalistički rad

Razlikovni predmeti

Razlikovni predmeti upisuju se u pripremnom semestru Studija i ne nose ECTS bodove. Za svakog se studenta određuju posebno, ovisno o tome je li tijekom svojeg preddiplomskog ili diplomskog studija položio ispite koje sadržajno obuhvaćaju gradivo propisano pojedinim razlikovnim predmetom. Njihova svrha je omogućiti studentima stjecanje znanja koja su im neophodna za praćenje nastave na Studiju.

Odluku o razlikovnim ispitima za svakog pojedinog studenta donosi Stručno vijeće studija. Dodatno, studenti mogu podnijeti molbu za pohađanje nastave i polaganje ispita iz sva tri razlikovna predmeta.

Kolegij Nositelj/i Broj sati ECTS Semestar
P V
prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić  
prof. dr. sc. Lorena Škuflić  
 15 5  – 0.
doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić    15 5 0.
prof. dr. sc. Dragutin Ivanec    15 5 0.

Obvezni predmeti

Na Studiju postoji devet obveznih predmeta, sedam u prvom i dva u drugom semestru, na kojima studenti stječu 41 ECTS bod.

Kolegij Nositelj/i Broj sati ECTS Semestar
P V
prof. dr. sc. Alka Obadić   15 5 4 1.
izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus   15 5 5 1.
prof. dr. sc. Zvonimir Galić  
doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić  
prof. dr. sc. Željko Jerneić  
15 5 5 1.
prof. dr. sc. Zvonimir Galić   15 5 4 1.
doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić  
dr. sc. Veseljka Lovrić  
doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac  
15 5 5 1.
prof. dr. sc. Lovorka Galetić  
izv. prof. dr. sc. Ivana Načinović Braje  
15 5 5 1.
izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić   15 5 4 1.
prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić   15 5 5 2.
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac   15 5 4 2.
Praktični rad pod vodstvom mentora    10 3.
Završni rad    20 3.

Izborni predmeti

Izborne predmete studenti upisuju u drugom semestru. Na izbornim kolegijima potrebno je steći najmanje 19 ECTS bodova.

Stručno vijeće prema iskazanim interesima studenata određuje koji će se izborni predmeti izvoditi u tekućoj akademskoj godini.

Kolegij Nositelj/i Broj sati ECTS Semestar
P V
izv. prof dr. sc. Tomislav Hernaus   10 5 4 2.
prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić   10 5 4 2.
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija   10 5 4 2.
prof. dr. sc. Zvonimir Galić  
izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška  
10 5 4 2.
prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić   10 5 3 2.
prof. dr. sc. Jasmina Lažnjak   10 5 4 2.
prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić   10 5 3 2.
prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič   10 5 3 2.
izv. prof. dr. sc. Najla Podrug   10 5 4 2.
prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić   10 5 3 2.
prof. dr. sc. Lidija Arambašić   10 5 4 2.

PRAKTIČNI RAD

U trećem semestru studenti pod vodstvom mentora trebaju izraditi praktični rad, čime stječu 10 ECTS bodova. [Detalji na poveznici]

ZAVRŠNI RAD

Student tijekom trećeg semestra izrađuje svoj završni specijalistički rad koji nosi 20 ECTS bodova. Temu završnog rada studenti dogovaraju s potencijalnim mentorom početkom trećeg semestra.

Izbor mentora i teme odobrava Stručno vijeće. Stručno vijeće bira i tročlano povjerenstvo za ocjenu i obranu rada kojeg je jedan član mentor te prihvaća ocjenu završnog rada na temelju koje studenti pristupaju javnoj obrani rada.